Zelfs vluchtelingen weten niet van het bestaan van Wereldvluchtelingendag

Vertaling: Milou Dekkers

Wereldvluchtelingendag, jaarlijks gevierd op 20 juni, is ondanks alle berichten daarover niet erg bekend. De publiciteit komt uit landen die het Verdrag van Genève ondertekenden, het verdrag uit juli 1951 definieert de omstandigheden waaronder landen een vluchtelingenstatus moet verlenen aan hen die dat aanvragen.

Na aanleiding van de resultaten van onze kleine enquête over Wereldvluchtelingendag onder de vluchtelingen zelf, hebben we geconstateerd dat veel van hen niet van het bestaan van deze dag weten. In diverse asielzoekerscentra in Nederland (’s Gravendeel, Almere en Zeewolde) wisten van de tien ondervraagde personen slechts twee via social media van deze dag. Anderen benadrukten dat ze geenszins op de hoogte waren van het bestaan van Wereldvluchtelingendag.

Solidariteit

A. K., een uit Syrië afkomstige vluchteling, bevestigt: “In mijn veertig jaar heb ik nog nooit van het vieren van deze dag gehoord. Niet in mijn land en niet in andere landen. Het is de allereerste keer dat ik dit hoor.” P.I., afkomstig uit de Democratische Republiek Congo, heeft ons verduidelijkt dat Wereldvluchtelingendag voor de landen die het Verdrag van Genève ondertekenden een gelegenheid is om te onderzoeken hoe het nu staat met hun betrokkenheid bij het naleven van de inhoud van dit verdrag.

Naast de activiteiten die ter ere van deze dag werden georganiseerd in Pakhuis de Zwijger, lanceerde RFG Magazine in Amsterdam op 20 juni jl. officieel het platform dat journalisten, fotografen en schrijvers met een vluchtelingachtergrond in Nederland samenbrengt. Journalisten en schrijvers zijn daarom opgeroepen om journalistieke artikelen te schrijven over kunst, cultuur en de politiek van hun land van herkomst, alsook Nederland.

Wereldwijd gevierd met de duidelijke oproep tot solidariteit met vluchtelingen (#AvecLesRéfugiés), kwam de Wereldvluchtelingendag dit jaar op een moment dat het aantal personen dat hun land ontvlucht, blijft toenemen. Antonio Gutteres, secretaris-generaal van de VN, gaf in zijn bericht ter gelegenheid van deze dag aan dat alle landen betrokkenheid moeten tonen om de integriteit van de internationale afspraken over de bescherming van vluchtelingen te herstellen. Hij heeft daaraan toegevoegd: “Het gaat niet om het delen van een last, het gaat om het delen van een internationale verantwoordelijkheid. Niet alleen gebaseerd op het basisprincipe van medemenselijkheid, maar ook op de specifieke verplichtingen die op ons rusten op grond van het internationaal recht.

Beeld: Pixabay

Jean Marie Bukuru (1979) komt van origine uit Burundi, waar hij studeerde aan de faculteit van Afrikaanse talen en literatuur. Hij werkte als journalist voor kranten, nationale radio en tv en voor persbureaus, voor hij naar Nederland vluchtte. Nu werkt hij als onafhankelijk journalist, onder andere voor RFG Magazine.