Vrouwenrechten in Turkije hollen steeds verder achteruit.

Het nu al zestien jaar durende bewind van de AKP heeft ook op het gebied van vrouwenrechten in Turkije voor een grote achteruitgang gezorgd. Niet alleen valt de Turkse overheid aan te rekenen dat zij door haar wetten bepaalde primitieve praktijken op dit vlak bestendigt, ook sluit zij willens en wetens de ogen voor moord op vrouwen, uithuwelijking van meisjes en blootstelling van kinderen aan seksueel misbruik.

Schrijnend gebrek aan opvangcentra

Volgens een aanbeveling van het Parlement van de Raad van Europa uit 1988 zou er per 7.500 tot 10.000 vrouwen één plek in een opvangcentrum beschikbaar moeten zijn. Volgens de cijfers van het ASPB (het Turkse Ministerie van Familie en Sociale Zaken), bedraagt de gezamenlijke capaciteit van de 132 opvangcentra evenwel slechts 3402. Met andere woorden: er is slechts voor 1 op elke 23.000 vrouwen een plek voorhanden.

In een land als Turkije, waar het geweld tegen vrouwen zelfs bovengemiddeld is, zou het aantal opvangplaatsen juist niet minder, maar meer moeten bedragen, duidelijk boven dat door de Raad van Europa genoemde minimum. In Turkije is recent echter zelfs, omgekeerd, in een nieuwe wet de oude ondergrens in de gemeentewet, die bepaalde dat elke gemeente met meer dan 50.000 inwoners over een opvanglocatie moet beschikken, opgehoogd naar 100.000 inwoners. Maar zelfs aan die minimale eis voldoen veel gemeenten niet, zodat het aantal opvangcentra volstrekt ontoereikend is.

Handan Tufan (1990) studeerde aan de Dokuz Eylül University in Izmir, Turkije. Na haar studie begon ze als verslaggever bij de Dicle News Agency, om later over te stappen naar de Jin News Agency. Voor haar werk ontving ze de Gurbetelli Ersoz Women's Journalism Prize.