Liever Trump dan Biden

Volgens Omid Safari duimen veel Iraniërs voor Trump. Ze hopen dat hij het einde van het huidige Iraanse regime zal versnellen. 

Het lijkt alsof in de hele wereld het aantal supporters van Trump veel kleiner is dan het aantal tegenstanders. Een aantal redenen hiervoor: het gebrek aan aandacht van Trump voor mensenrechten, het milieu, de opwarming van de aarde, zijn dreigementen om de NAVO te verlaten en het feit dat Trump de politieke etiquette lijkt te bespotten. Anti-Trump-sentimenten zijn ook duidelijk in Arabische en islamitische landen. De meeste Arabieren haten hem omdat hij Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël.

De vijand van mijn vijand

In de regio vormt het Iraanse volk een uitzondering. Een deel van de Iraniërs houdt juist van Trump en ziet zijn overwinning bij de verkiezingen van 3 november wel zitten. Waarom? Het eenvoudigste antwoord op deze vraag is deze beroemde zin: ‘De vijand van mijn vijand is mijn vriend!’
Al meer dan vier decennia heeft het Iraanse volk een autoritaire, dictatoriale en onderdrukkende regering genaamd de Islamitische Republiek. Vier decennia van executies, gevangenschap, onvrijheid, inbeslagname van kranten en tijdschriften, hulp bij terrorisme, corruptie, sancties en economische problemen. De roekeloosheid van de heersende autoriteiten heeft ervoor gezorgd dat de bevolking van een van de rijkste landen ter wereld in armoede leeft, in de schaduw van een onderdrukkende en dictatoriale regering.

Sancties

De haat van een deel van het Iraanse volk tegen de islamitische regering is zó groot, dat ze zouden willen dat Trump wordt herkozen, omdat zijn benadering van dit regime de afgelopen vier jaar zeer besluitvaardig, krachtig en sterk was. Het is waar dat de Amerikaanse sancties tegen Iran veel economische problemen hebben veroorzaakt. Aangezien deze sancties echter ook de Iraanse regering hebben verzwakt, hoopt dit deel van het Iraanse volk dat door voortzetting van dit proces, ofwel het regime uiteindelijk zal veranderen, of dat het op zijn minst zal toegeven aan fundamentele hervormingen en een referendum zal houden over ingrijpende veranderingen.

Israël

Een deel van het Iraanse volk beschouwt Trump als iemand die de macht heeft om meer druk op het regime te zetten en het zo te verzwakken. Tegelijkertijd willen ze dat Biden nogmaals een soortgelijke overeenkomst sluit met Iran als de nucleaire deal die tot stand kwam onder Obama. In tegenstelling tot de Iraanse regering, zijn de meeste Iraniërs niet-religieus en hebben ze een open geest. Ze zouden ook graag goede relaties met westerse landen onderhouden. Interessant genoeg houden veel Iraniërs van Israël en zijn ze blij met de recente vrede tussen sommige Arabische landen en Israël, die ze toeschrijven aan de aanwezigheid van Trump in het Witte Huis.

Foto: Gage Skidmore (via Flickr) (CC BY-SA 2.0)

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en onze inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Zo help je onze journalisten en RFG Magazine.

Mijn gekozen waardering € -