Een huisje in Holland!

Na een slopende asielreis en na een lang verblijf in de AZC's krijgt de vluchteling een Nederlands huis. Dit is een geweldige overgang in zijn leven en een belangrijke test van zijn gevoelens.

Meer