Een gesanctioneerd regime met moderne wapens

De wapens waarmee de Revolutionaire Garde in Iran hun landgenoten vermoorden zijn niet in Iran gemaakt. Hoe en door wie wordt het regime bij hun terreuracties tegen hun eigen volk gesteund?

Meer