De eeuwige vluchteling

Op het moment dat je in Nederland asiel aanvraagt, krijg je het stempel opgedrukt van 'vluchteling'. Maar blijf je dat je hele leven? Forough Tamimi onderzoekt de worsteling van (oud-)vluchtelingen met hun identiteit. 

Meer

Turkse Tulpen

Firoozeh Farjadnia over Turkse protesten in Rotterdam en de verwarrende vragen die dat oproept over identiteit.

Meer