Redactiebezoek RTL Nieuws 30 november 2023

*** Scroll down for English ***

Op 30 november organiseren we voor de journalisten in ons netwerk een bezoek aan de redactie van RTL Nieuws, een van de grootste nieuwsredacties van Nederland. We worden ontvangen door adjunct-hoofdredacteur Dennis van Luling en leden van de redactie en krijgen een rondleiding over de redactie. Daarna is er de mogelijkheid om een uitzending bij te wonen van RTL Z,  een programma met nieuwsitems voor ondernemers. 

Tijdens het redactiebezoek is er gelegenheid om jezelf te presenteren aan de RTL-redactie. Ook willen we met de redactie in gesprek over de meerwaarde die journalisten met een vluchtelingenachtergrond kunnen hebben voor nieuwsredacties. Het redactiebezoek is een mooie gelegenheid om te netwerken en om inzicht te krijgen in de werkwijze van RTL Nieuws.

Hieronder het programma van het bezoek. Als je wilt deelnemen, stuur dan een mail naar rob.hartgers@rfgmagazine.nl. Als je met de trein reist en je wilt een e-ticket ontvangen, vermeld dan vanaf welk station je reist.

15:00
Start redactiebezoek, aanmelden bij receptie.

Adres: Barend en Van Dorpweg 2, Hilversum Mediapark. Het is 7 minuten lopen vanaf NS-station Hilversum Mediapark

15:00 – 16:30
Ontmoeting met Denis Luling en eventueel andere leden hoofdredactie, introductieronde en gesprek over bijdrage die gevluchte journalisten kunnen leveren aan Nederlandse media. 

16:30 – 17:00
Rondleiding redactie

17:00 -18:00
Mogelijkheid tot bijwonen uitzending RTL Z, het zakelijke nieuwsprogramma van RTL. 


Visit to RTL Nieuws newsroom

On November 30th, we are organizing a visit to the editorial offices of RTL Nieuws for the journalists in our network. RTL Nieuws is one of the largest newsrooms in the Netherlands. We will be welcomed by Deputy Editor-in-Chief Dennis van Luling and members of the editorial team, and we will have a tour of the newsroom. Afterward, there is an opportunity to attend a broadcast of RTL Z, a program featuring news items for entrepreneurs.

During the visit, there will be a chance to introduce yourself to the RTL editorial team. We also want to engage in a conversation with the team about the added value that journalists with a refugee background can bring to newsrooms. The editorial visit is a great opportunity to network and gain insight into the workings of RTL Nieuws.

Below is the schedule for the visit. If you would like to participate, please send an email to rob.hartgers@rfgmagazine.nl. If you are traveling by train and would like an e-ticket, please specify the station you will be traveling from.

15:00
Start of the editorial visit, register at the reception.

Address: Barend en Van Dorpweg 2, Hilversum Mediapark. It is a 7-minute walk from NS station Hilversum Mediapark.

15:00 – 16:30
Meeting with Denis Luling and possibly other members of the editorial team, introduction round, and discussion about the contribution that refugee journalists can make to Dutch media.

16:30 – 17:00
Newsroom tour

17:00 – 18:00
Opportunity to attend the broadcast of RTL Z, the business news program of RTL.