Over ons

Persvrijheid staat wereldwijd steeds meer onder druk. Volgens Reporters Without Borders zitten er op dit moment 527 journalisten achter de tralies. In 2022 werden 68 journalisten vermoord, een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Jaarlijks vragen naar schatting tientallen vervolgde journalisten en andere mediaprofessionals in Nederland asiel aan. Tegelijkertijd kalft het politieke draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Nederland en andere Europese landen af. De muren van ‘Fort Europa’ zijn allang niet meer spreekwoordelijk.

Gelukkig weten steeds meer gevluchte journalisten de weg te vinden naar RFG Magazine (RFG). Wij begeleiden sinds 2017 journalisten met een vluchtelingenachtergrond op hun pad naar een steviger positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We willen onze collega’s, gevluchte professionals, blijvend steunen in wat voor hen essentieel is: het kunnen uitoefenen van hun vak. Hierin is onze organisatie in Nederland uniek.

De ondersteuning van gevluchte journalisten dient niet alleen hun individuele belang, maar is ook van belang voor de Nederlandse media. In een tijd waarin het thema asiel en migratie onverminderd urgent is, hebben we de expertise en de blik van onze gevluchte collega’s hard nodig.
Journalisten met een vluchtelingenachtergrond kunnen daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan welzijn, integratie en emancipatie van vluchtelingengemeenschappen in Nederland. Zij vergroten de zichtbaarheid van deze gemeenschappen, maken gevoelige onderwerpen bespreekbaar en informeren nieuwkomers over zaken als verkiezingen en de Nederlandse cultuur.

Ook in het licht van het groeiende probleem van desinformatie is het van belang om te investeren in de professionele kwaliteiten van gevluchte journalisten. Met betrouwbare en feitelijke berichtgeving vervullen zij een belangrijke informerende rol binnen diasporagemeenschappen. En als het voor deze journalisten op enig moment mogelijk is om terug te keren naar hun land van herkomst, dan is hun opgebouwde expertise daar van grote waarde.

Onze dienstverlening
We koppelen gevluchte journalisten aan Nederlandse collega’s (‘buddies’). We organiseren netwerkbijeenkomsten, workshops en trainingen over vakinhoudelijke thema’s. We bemiddelen bij stages, werkervaringsplekken en betaalde opdrachten> Het werk van onze journalisten wordt gepubliceerd op ons eigen platform en bij reguliere media. Naast individuele begeleiding, organiseren we ook projecten waarin we met een groep (foto)journalisten samenwerken aan een eindproduct, zoals een fototentoonstelling.

Meedoen?
RFG is altijd op zoek naar getalenteerde journalisten en redacteuren. Ben jij een journalist met een vluchtelingenachtergrond en heb je interesse voor ons te schrijven? Of wil je graag als redacteur helpen met het redigeren van de stukken die we binnen krijgen? Stuur dan een mail naar redactie@rfgmagazine.nl

Bestuursleden
Voorzitter: Maaike De Graaff
Penningmeester: Ingrid Zaagman
Algemeen bestuurslid: Olivier Nyirubugara

Algemeen bestuurslid: Thomas Bruning

Algemeen bestuurslid: Yaghoub Sharhani

Het stichtingsbestuur heeft geen recht op een beloning of enige vorm van bezoldiging voor de werkzaamheden verricht in het kader van het bestuur.

Bureau
Projectmanager: Rob Hartgers
Projectmedewerker: Aziz Kawak
Redactiechef: Femke Noordink

Gedragscode
RFG Magazine begeleidt gevluchte mediaprofessionals zodat zij hun vak in Nederland kunnen uitoefenen. Succesvolle begeleiding vraagt om omgangsvormen waarbij iedereen zich prettig voelt. Daarom heeft RFG zes regels opgesteld voor de samenwerking tussen gevluchte journalisten, buddy’s, de projectmanager van RFG en het bestuur van RFG. We vragen alle medewerkers en vrijwilligers om deze te ondertekenen. De gedragscode lees je hier.

Stichting RFG Magazine
Stichting RFG Magazine is gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal 217L, 1012 EX te Amsterdam. Het postadres is Leidseplein 32, 2013 PZ te Haarlem. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 81736703. Het RSIN nummer is: 862200891. Je kan RFG Magazine bereiken op redactie@rfgmagazine.nl

RFG Magazine jaarverslag 2023

RFG Magazine jaarrekening 2023

ANBI publicatie 2023

RFG Magazine jaarverslag 2022

RFG Magazine jaarrekening 2022

ANBI Publicatie 2022

RFG Magazine jaarverslag 2021

RFG Magazine jaarrekening 2021

Het meerjarige beleidsplan van de stichting lees je hier.

Stichting Majalla
In 2022 integreerde de stichting Majalla in RFG Magazine. De jaarverslagen en jaarrekeningen van Majalla over eerdere jaren vind je hieronder: Jaarrekening 2021 / Jaarverslag 2021Jaarrekening 2020 / Jaarverslag 2020Jaarrekening 2019 / Jaarverslag 2019Jaarrekening 2018

Stichting RFG Magazine wordt gesteund door: