RFG Magazine is een organisatie die zich inzet voor journalisten met een vluchtelingenachtergrond. Wij zijn in 2017 opgericht door journalistiek freelancerscollectief De Coöperatie en stichting ONfile. Sinds begin 2021 is RFG Magazine een onafhankelijke stichting.

RFG Magazine wil journalisten die vanuit een (levens)bedreigende situatie in hun land van herkomst naar Nederland zijn gevlucht, helpen om hier hun beroep voort te zetten. Dat doen we op verschillende manieren:

> We koppelen gevluchte journalisten aan Nederlandse collega’s (‘buddies’)
> We organiseren workshops en trainingen over vakinhoudelijke thema’s
> We bemiddelen bij stages, werkervaringsplekken en betaalde opdrachten
> Het werk van onze journalisten wordt gepubliceerd op ons eigen platform en bij reguliere media

Meedoen?
RFG is altijd op zoek naar getalenteerde journalisten en redacteuren. Ben jij een journalist met een vluchtelingenachtergrond en heb je interesse voor ons te schrijven? Of wil je graag als redacteur helpen met het redigeren van de stukken die we binnen krijgen? Stuur dan een mail naar [email protected]

Stichting RFG Magazine
Stichting RFG Magazine is gevestigd aan het Bos en Lommerplein 64, 1055EK te Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 81736703. Het RSIN nummer is: 862200891. Je kan RFG Magazine bereiken op [email protected]

Het beleidsplan van de stichting lees je hier.

De jaarrekening 2021 lees je hier.

RFG Magazine Jaarverslag 2021

Bestuursleden
Voorzitter: Jan-Jaap Heij
Penningmeester en secretaris: Merel Huisman
Algemeen bestuurslid: Maaike De Graaff

Het stichtingsbestuur heeft geen recht op een beloning of enige vorm van bezoldiging voor de werkzaamheden verricht in het kader van het bestuur.

Stichting RFG Magazine wordt gesteund door: