OPROEP

OPROEP: Wat betekent de coronacrisis voor jullie?
Beste journalisten, schrijvers, fotografen, film- en videomakers, radiomakers, illustratoren en andere mediaprofessionals,
We hopen dat jullie in goede gezondheid zijn.
In deze moeilijke tijd willen wij er zijn voor de mensen in ons netwerk. We zijn ook heel benieuwd hoe jullie deze crisis beleven. Daarom gaan we de komende tijd verhalen verzamelen rondom corona. Zouden jullie hieraan een bijdrage willen leveren? Dat kan in de vorm van tekst, fotografie, video, podcast, illustratie, etc.
Hoe je het inhoudelijk  wilt vormgeven, mag je zelf weten. Het kan bijvoorbeeld in de vorm van een ‘dagboek’ over de manier waarop je deze dagen doorkomt, maar het kan ook gaan over de gevolgen van de coronacrisis in je land van herkomst, of de verschillen tussen de aanpak van de crisis daar en hier. Misschien kijk je door je ervaring als vluchteling anders naar de crisis dan de gemiddelde Nederlander en wil je daar iets over vertellen. Daarnaast heeft de coronacrisis directe impact op mensen die nu nog in een AZC wonen of bijvoorbeeld bezig zijn met een procedure voor gezinshereniging. Ook dat kan een invalshoek zijn.
De bijdragen mogen in het Nederlands (dat heeft onze voorkeur), maar voor deze keer ook in het Engels, Arabisch of Farsi.
Voor deze gelegenheid werken ONfile, RFG Magazine, Majalla.nl en Buddy Film Foundation samen. We zullen de bijdragen delen op onze platforms. We denken dat het juist nu belangrijk is om de stem van gevluchte professionals te laten horen.
Als jullie mee willen doen, ontvangen we graag vooraf een mail met een korte beschrijving van de tekst/video etc die je wilt maken. Wij verzorgen de redactie van teksten en eventueel vertalingen. Als jullie een video of podcast willen maken, kunnen we je daarover adviseren.
Als we alle talenten in dit netwerk bundelen, kunnen we een mooie productie maken.
We hopen van jullie te horen!
Mailen kan naar: Rob Hartgers [email protected] | Somer Al Abdallah [email protected]

De illustratie boven deze oproep is gemaakt door Farhad Foroutanian. Vanaf 7 juni is er in De Balie, Amsterdam, een expositie te zien met zijn werk. https://debalie.nl/exposition/mens-op-weg/