10/11/22 – 30/01/23 – Fototentoonstelling New Voices

In de media gaat het veel over vluchtelingen. Over opvang, integratie, problemen. Maar hoe kijken die nieuwkomers eigenlijk naar ons en naar de manier waarop wij omgaan met vluchtelingen?

De expositie New Voices toont werk van negen fotografen en fotojournalisten met een vluchtelingenachtergrond die hun lens richten op Nederland en onze omgang met nieuwkomers. De deelnemende fotografen zijn afkomstig uit Afghanistan, Syrië, Iran, Turkije en Palestina. Sommigen wonen hier al jaren, anderen nog maar kort.

Met hulp van het medium fotografie hebben ze de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de positie van nieuwkomers in Nederland. De expositie toont de resultaten van dat onderzoek. Rode draad in de beelden zijn de dubbele gevoelens die veel nieuwkomers ervaren. Blijheid over een leven in vrijheid, maar treurnis over dat wat ze achter hebben moeten laten. Onbegrip over een inhumaan asielsysteem in een land dat zich laat voorstaan op humanitaire waarden. Maar ook gaat de tentoonstelling over de kennismaking met een nieuwe cultuur en alle verbazing en verwondering die dat oproept.

New Voices is een project van RFG Magazine. De expositie kwam tot stand met steun van OBA, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, Zadelhoff Cultuurfonds, vfonds en Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

De expositie is vanaf 11 november te zien op de 4e verdieping van OBA Oosterdok. Adres: Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Voor meer informatie: [email protected]

De portretfoto hierboven van journalist Opoka Christopher Arop is een van de foto’s die te zien is op de expositie. Fotograaf: Handan Tufan.