Jemenieten helpen Nederland in strijd tegen corona

Jemenitische jongeren delen latex handschoenen uit op het Centraal Station in Amsterdam. Ze zijn zelf ontsnapt aan een bloedig conflict en willen nu helpen om Nederland veilig te houden. Het is een van de initiatieven van Jemenieten in Nederland in de confrontatie met het coronavirus.

Honderden Jemenieten kwamen naar Nederland op zoek naar veiligheid als gevolg van het bloedige conflict dat in hun land al meer dan vijf jaar aan de gang is. Ze zoeken nu contact met hun gemeenten en met organisaties zoals het Rode Kruis om vrijwilligerswerk te doen en bij te dragen aan het bestrijden van de coronacrisis.
Voordat de oorlog in Jemen eind 2014 begon, waren er maar een paar Jemenieten in Nederland, als arbeiders of studenten aan Nederlandse universiteiten en instituten. Maar door de oorlog nam dit aantal snel toe. Volgens de statistieken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben in 2019 in totaal 645 Jemenieten asiel gekregen, meer dan in 2018 (528) en 2017 (171). Velen daarvan willen nu op hun beurt Nederland helpen.

Neem mijn handschoen:  Fahd Ramadhan

Op Amsterdam Centraal deelt  Fahd Ramadhan latex handschoenen uit, vergezeld van mooie woorden aan reizigers. Deze Jemenitische jongere, nu een inwoner van Amsterdam, vertelt dat hij zelf dit initiatief nam om te helpen de verspreiding van het coronacrisis te stoppen. Hij deelde de handschoenen ook uit op de Dam en andere pleinen van de stad.
Nadat hij de handschoenen had uitgedeeld hing hij een spandoek op met de tekst ‘Spoor mensen aan om thuis te blijven’ om Nederland veilig te houden. Ramadhan wil met dit initiatief bijdragen aan de bewustwording van het publiek over de gevaren van het coronavirus en het belang om de regels van de autoriteiten op te volgen.
Ramadhan is een van de vele jonge Jemenieten die vindingrijk proberen bij te dragen aan individuele en groepsinitiatieven om de moeilijke tijden veroorzaakt door het coronavirus het hoofd te bieden.

Medische teams versterken:  Adel Gamel

De Jemenitische arts Adel Gamel, inwoner van Hoofddorp, heeft een verzoek gedaan om vrijwillig deel te nemen aan de medische teams die coronapatiënten helpen. ‘Ik heb meer dan drie jaar ervaring op intensive care units’, zegt Gamel . ‘En ik kan bijdragen aan de grote inspanningen die medische teams en personeel leveren om deze epidemie het hoofd te bieden.’ Adel is ook lid is van de European study group for infectious diseases. Adel vertelt dat hij te horen heeft gekregen dat hij aan de slag kan als er een tekort optreedt in de gezondheidssector.

De verbindende schakel: Jamal Badr

Jamal Badr is een bekende Jemenitische activist die in Den Haag woont. Hij wordt gevolgd door veel Arabieren die in Nederland wonen. Op Twitter heeft hij meer dan 15.000 volgers. Hij vertaalt teksten en instructies van de Nederlandse autoriteiten om de coronacrisis aan te pakken. Hij vertelt dat hij mediamateriaal van instellingen in vertaling publiceert om de boodschap over te brengen in het Arabisch. Op die manier wil hij bijdragen aan duidelijkheid binnen de Arabische gemeenschap.

Video met een boodschap: Hussein Shabin

0″>Hussein Shabin, inwoner van Broek in Waterland, heeft een video gemaakt die mensen bewust moet maken van de verspreiding van corona. ‘Het is een voorlichtingsvideo van een minuut waarin een aantal mensen in het Arabisch, Engels en Nederlands spreken over het belang van preventieve maatregelen tegen het virus’, zegt Shabin. Hij zegt dat de video in verschillende talen is opgenomen om met de boodschap een brede groep te bereiken. De video werd verspreid via sociale media. De video benadrukt dat het belangrijk is de gedragsregels op te volgen, zoals het verbod op samenkomsten, de anderhalve meter afstand en de noodzaak om thuis te blijven.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en onze inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Zo help je onze journalisten en RFG Magazine.

Mijn gekozen waardering € -