Gezocht: Fotografen met vluchtelingenachtergrond

ENGLISH BELOW

Voor het project ‘New Voices’ zoekt RFG Magazine 10 fotograferende nieuwkomers die het leuk vinden om deel te nemen aan een fotoproject. Het project bestaat uit tenminste drie workshops in Amsterdam. Werk van de deelnemers is vanaf eind dit jaar te zien bij verschillende vestigingen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en mogelijk ook op andere plekken in Nederland. Deelname aan het project is gratis.

Als deelnemer aan dit project:

 • Doe je mee aan minimaal drie fotoworkshops van een hele dag of een deel van een dag.
 • Wordt jouw werk professioneel afgedrukt en geëxposeerd.
 • Krijg je de mogelijkheid om je werk te verkopen tijdens de exposities.
 • Krijg je professionele begeleiding bij het realiseren van je project.

Wie zoeken we?

 • Nieuwkomers die serieus bezig zijn met fotografie. Je hoeft geen professionele fotograaf te zijn (mag wel), maar enige kennis van en ervaring met fotografie is noodzakelijk.
 • Je bent in het bezit van een eigen camera.
 • Je bent bereid en in staat om deel te nemen aan de workshops in Amsterdam. Reiskosten worden vergoed.

Interesse?

Stuur vóór 21 april een mail met een korte motivatie (waarom je mee wil doen) en voorbeelden van je werk naar redactie@rfgmagazine.nl. Je mag foto’s of documenten meesturen, maar een link naar bijvoorbeeld je Instagram is ook goed


WANTED: Photographers with refugee background

RFG Magazine is looking for 10 photographing newcomers who would like to participate in our project ‘New Voices’. The project consists of at least three photography workshops in Amsterdam. Work by the participants will be on display from the end of this year at various branches of the Amsterdam public library (OBA) and possibly at other places in the Netherlands. Participation in the project is free.

As a participant in this project:

 • You will participate in at least three full-day or part-day photography workshops.
 • Your work will be professionally printed and exhibited.
 • You get the opportunity to sell your work during the exhibitions.
 • You will receive professional guidance in realising your project.

Who are we looking for?

 • Newcomers who are serious about photography. You do not have to be a professional photographer, but some knowledge and experience of photography is necessary.
 • You are in possession of your own camera.
 •  You are willing and able to participate in the workshops in Amsterdam. Travel expenses will be reimbursed.

Interested?
Send an email with a short motivation (why you want to participate) and examples of your work to redactie@rfgmagazine.nl before 21 April . You may include photos or documents, but a link to your Instagram account, for example, is also fine.