Een instituut voor de ideeën van Khomeini, juist op die plek

Regimes mogen zichzelf graag verheerlijken. Maar zo zout als in Iran wordt het zelden gegeten. Daar is op een plek waar mensen gestenigd werden, een instituut ter ere van Khomeini opgericht.

Ik zat in de tweede klas van de lagere school. Ik was 6 jaar oud. Elke ochtend stond ik met kinderlijk enthousiasme te wachten voor ons huis tot mijn vriend eraan kwam, met wie ik altijd samen naar school liep. Op een koude ochtend in de herfst van 1985 gingen mijn vriend en ik, net als alle andere dagen, op weg. Naast ons schoolgebouw lag een verlaten stuk land, waar meestal zwerfhonden leefden. Maar die dag stond er een grote menigte. Mijn vriend en ik waren benieuwd wat er aan de hand was. We baanden ons een weg naar voren.

Het was een vreselijke aanblik. Twee mannen en twee vrouwen waren tot aan hun borst in de grond begraven, alleen hun hoofd en hun nek staken erboven uit. Er waren ook meerdere mensen van de Islamitische Revolutionaire Garde en mullahs, gerechtelijke functionarissen, aanwezig. Er kwam een vrachtwagen aan die stenen uitlaadde.

Eén van de mullahs riep luid: “Deze gehuwde mannen en vrouwen hebben overspel gepleegd. Zij zouden op grond van de islam ter dood gestenigd moeten worden. Wie stenen naar hen gooit, zal naar de hemel gaan.” Vervolgens gooide hij zelf de eerste steen naar het hoofd van een in de grond begraven vrouw. Helaas volgden veel van de aanwezigen gretig zijn voorbeeld. De mannen en vrouwen vonden uiteindelijk de dood.

Vanaf die dag durfde ik niet meer naar school te gaan, totdat mijn vader mij op een andere school deed.

Vandaag de dag staat er een gebouw op dat verlaten stuk land in mijn geboorteplaats Kermanshah. De naam van dit gebouw is: ‘Het instituut voor samenstelling en publicatie van de werken van Imam Khomeini’. Dit instituut houdt zich bezig met het publiceren van de ideeën en boeken van Khomeini. Hoe heeft het regime juist op deze plaats dat gebouw kunnen neerzetten? Eén van de ‘werken’ van Khomeini en de Islamitische Republiek daar zijn het stenigen en executeren van mensen, niet zijn boeken en ideeën.

Dit artikel verscheen eerder in het AD

Foto: A. Davey (via Flickr, CC BY 2.0)

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en onze inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Zo help je onze journalisten en RFG Magazine.

Mijn gekozen waardering € -