De persoonlijke ontkenning en de politieke verkrachting van de Iraanse bevolking

Dit artikel is het eerste in een serie essays over de onontwarbare relatie tussen het politieke en het persoonlijke in het hedendaagse Iran. De thematiek van de essays is uitgewerkt in een metaforisch verhaal.

Dit essay richt zich op de electorale ‘keuzes’ van de Iraanse bevolking in de afgelopen vier decennia, specifiek tijdens de recente presidentsverkiezingen. Die keuzes worden geplaatst in de context van de levensloop van de geselecteerde kandidaten. Het essay vertelt over de gefragmenteerde Iraanse samenleving via een fictief verhaal van een jong meisje dat verkracht wordt door haar vader(figuren). Deze figuren staan symbool voor de Iraanse autoriteiten. Het verhaal bespreekt de consequenties van de ‘keuzes’ die het meisje in haar leven moet maken. De voetnoten onder het essay zijn bedoeld als uitleg voor lezers die minder bekend zijn met de Iraanse (politieke) geschiedenis en cultuur en de aanhoudende mensenrechtenschendingen in het land.

Waarschuwing: de volgende tekst bevat expliciete beschrijvingen van verkrachting.

Writing has been an integral part of Somaye’s identity as far as she remembers; although, she hardly considered it as an asset to be developed as the center of her career till the publication of her first essay on article-series titled “Personal is Political”. The reviews she received on this article has pushed her to concentrate on writing as the main path rather than as a side hobby. With advanced skills in interviewing and moderating, Somaye is preparing follow up articles and new researches. Somaye has concentrated her interest on issues related to her core values: equality, inclusion and diversity with a special attention to programs where transparency and sustainability are cross-cutting matters. Somaye’s philosophy and life motto is “Sharing is Power”. She believes in the power of collective which can be channelled through sharing experiences and expertise.