Column - Page 10

De opkomst van het salafisme in Syrië

De islam vormt dikwijls een fundamenteel onderdeel van het leven van de mensen in het Midden-Oosten. In het verleden schepten Syrische intellectuelen vaak op over de gematigde religiositeit in hun land.

Lees meer

Vergeten afscheid te nemen van thuis

In deze serie schrijft Salwa Zaher over de reis van Syrië naar Nederland. Met haar ervaringen wil zij Nederlanders laten zien welke dilemma’s ze tegen komt als statushouder, vrouw, moeder van twee kinderen en Syrische journalist in Nederland. In de eerste column schrijft ze hoe ze terugkijkt op haar vlucht uit het thuisland.

Lees meer

Voor een nieuwkomer is proeven altijd goed

Voordat we naar Europa kwamen en tijdens de tocht over ruige wegen en zeeën, begeleidde de Europese droom de meesten van ons: het veilige en gelukkige leven. We dachten dat Europa de plek was waar we al onze dromen gemakkelijk waar konden maken, maar na onze aankomst botsten we op een groot aantal obstakels. Europa is een paradijs, maar niet gratis.

Lees meer

Waarom juichte ik voor het Syrische voetbalelftal?

Waarom ik juichte voor Syrië? Misschien is het nostalgie naar de dagen van voor 2011 en deze verdomde oorlog. Misschien is het omdat dit team een land vertegenwoordigt waarvan de vluchtelingen geen ander land hebben. Misschien is het een poging te ontsnappen aan het gevoel van vluchteling te zijn.

Lees meer

Wanneer zie ik mijn vrouw weer?

Toen ik in de noodopvang voor asielzoekers in de Amsterdamse Havenstraat begon te werken, in september 2015, hingen er op de muren A4-tjes met de mededeling dat de mensen daar enkele weken zouden verblijven, voordat ze zouden verhuizen naar een andere locatie en hun asielprocedure zou beginnen. Het werden acht maanden.

Lees meer

1 8 9 10 11 12