Bewoners AZC Ter Apel protesteren tegen lange wachttijden

Sinds donderdag 23 juli wordt door bewoners van AZC Ter Apel gedemonstreerd tegen de lange wachttijden en de schijnbare willekeur bij de behandeling van asielaanvragen. Egyptische journalist Rehab Darwish, zelf bewoner van het AZC, was erbij en sprak met de demonstranten.

Een groep van 65 vluchtelingen, afkomstig uit onder meer Egypte, Syrië en Jemen, demonstreert nu al zeven dagen onafgebroken voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het terrein van AZC Ter Apel. Volgens de demonstranten lopen hun asielprocedures grote vertraging op doordat afspraken voor bijvoorbeeld interviews door de IND zonder duidelijke reden keer op keer worden uitgesteld. De demonstranten eisen dat ook hun asielprocedures beginnen en zeggen door te gaan met demonstreren tot aan deze eis gehoor wordt gegeven.

Volgens een Egyptische man geven de IND-medewerkers geen duidelijkheid over de (startdata) van asielprocedures. Dit zou volgens de IND’ers een kwestie zijn van ‘geluk’. Een Syrische vluchteling vertelt dat de IND tegenover hem dezelfde formulering gebruikte. De demonstranten vinden het vreemd dat aanvragen van asielzoekers die veel later in Nederland aankwamen, al wel in behandeling zijn genomen. Sommige van deze mensen zouden inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen.

De leiding van het AZC heeft de demonstranten laten weten dat het de IND op de hoogte zal brengen van hun klachten. De IND is zelf niet in gesprek gegaan met de demonstranten. De IND kampt al veel langer met grote achterstanden bij het in behandeling nemen van asielaanvragen. Deze zouden het gevolg zijn van een tekort aan mankracht. Daardoor wachten veel asielzoekers al maanden en soms meer dan een jaar op de start van hun procedure.

In april van dit jaar is door staatssecretaris van Justitie en veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) een ‘taskforce’ in het leven geroepen die dit jaar nog 14.000 achterstallige aanvragen (van voor 1 april 2020) moet wegwerken. Ook werd in juli een spoedwet aangenomen waardoor de IND niet langer verplicht is om dwangsommen te betalen aan asielzoekers die langer dan een half jaar wachten op de beoordeling van hun aanvraag. Sinds 2009 kunnen burgers een dwangsom eisen als de overheid in gebreke blijft bij het in behandeling nemen van een aanvraag of bezwaarschrift. De IND is nu dus uitgezonderd van deze regeling.

Update: IND heeft toegezegd dinsdag 3 augustus in gesprek te gaan met de demonstrerende asielzoekers in Ter Apel. De protesten zijn tot die tijd opgeschort.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en onze inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Zo help je onze journalisten en RFG Magazine.

Mijn gekozen waardering € -

 

Rehab Darwish (1984) is een ervaren Egyptische journalist. In eigen land werkte ze voor Rassd News Network (RNN), een nieuwsorganisatie die in 2011 werd opgericht als alternatief voor door de staat gecontroleerde media. Na haar gedwongen vertrek uit Egypte werkt(e) ze onder meer voor Arabi21.com, Al Jazeera en International Coalition for Freedoms and Rights (ICFR). Rehab heeft een MA in communicatiewetenschap van de Ain Shams University in Cairo.