‘Als je hard werkt en niet opgeeft is er veel mogelijk’

Van apotheker in Syrië naar docent scheikunde in Hoogeveen

Norhan Alsheikh Hidar (48) uit Hoogeveen won de UAF-Award 2021, een prijs voor vluchtelingen die bijzondere prestaties hebben geleverd in hun vakgebied en maatschappelijk actief zijn. Norhan was apotheker in Syrië, maar geeft tegenwoordig scheikundeles aan de derde klas havo- en vwo-leerlingen van het Dr. Nassau College in Assen.

In Syrië studeerde Norhan Alsheiskh Hidar farmacie aan de universiteit van Damascus en werkte ze in een apotheek. Ze droomde van een toekomst als hoogleraar aan de universiteit. Doordat de oorlog uitbrak kon ze haar studie niet afmaken en moest ze met haar man en dochter haar land verlaten. Ze woonde met haar gezin twee jaar in Libanon voordat ze in 2014 naar Nederland vluchtte. Het gezin kwam terecht in Hoogeveen, waar Norhan een nieuw leven moest opbouwen. Als eerste moest ze de taal leren. ‘Dat was zeker was het niet makkelijk, maar ik ben iemand die altijd probeert om positief te blijven. Ik probeer me te concentreren op de dingen die ik nu kan en wil doen, dat helpt me om het verleden achter mij te laten.’

Van apotheker naar docent

Norhan leerde in korte tijd Nederlands. Ze besloot om vrijwilligerswerk te gaan doen om zo sneller te integreren in de Nederlandse samenleving en haar taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Ze werkte drie dagen per week op een middelbare school in Hoogeveen, waar ze als onderwijsassistent nieuwkomers (leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond) ondersteunde bij de exacte vakken en bij het leren van de Nederlandse taal. Ook tolkte ze van Arabisch en Engels naar Nederlands tijdens oudergesprekken met ouders die het Nederlands niet machtig zijn. ‘Dat was een nuttige bijdrage op school en het hielp me om mijn taal te verbeteren’, vertelt Norhan. ‘Dankzij het vrijwilligers- werk ontdekte ik dat ik lesgeven erg leuk vond. Ik leerde het onderwijssysteem in Nederland kennen en wilde met het lesgeven wat teruggeven aan het land dat mij en mijn gezin veiligheid bood en de kans om een nieuw leven te beginnen.’

Statushouders voor de Klas

Via het UAF, een organisatie die gevluchte studenten en professionals helpt om zich te ontwikkelen Nederland, nam Norhan deel aan het oriëntatiejaar Statushouders voor de Klas. Dit project ging in 2018 van start in Amsterdam, waar inmiddels de vierde groep bezig is. Vier andere regio’s hebben sindsdien vergelijkbare initiatieven opgezet. Het doel is om gevluchte docenten in de exacte vakken (wiskunde, scheikunde, natuurkunde) die graag weer voor de klas willen staan op weg te helpen. In een jaar tijd verbeteren de deelnemers hun taalvaardigheid, maken ze kennis met het Nederlandse onderwijssysteem en doen ze ervaring op als onderwijsassistent of stagiair. Al lerend en werkend vergroten zij hun professionele netwerk en hun kansen op een baan in het onderwijs. Kandidaten die het traject succesvol afronden en voldoen aan de taaleisen, komen in aanmerking voor de deeltijd docentenopleiding, de zij-instroom-route of de Kopopleiding (verkorte lerarenopleiding). In veel gevallen duurt zo’n vervolgopleiding een paar jaar.

Corona

Het oriëntatiejaar motiveerde Norhan om verder te gaan op de ingeslagen weg. ‘Door corona kon ik geen stage doen, maar Statushouders voor de Klas gaf mij wel inzicht in het beroep van docent in het voortgezet onderwijs en wat er van mij wordt verwacht.’ Na het oriëntatiejaar volgde Norhan vorig jaar een intensive eenjarige Kopopleiding voor aankomende docenten aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. ‘Zonder Nederlands diploma kun je niks doen en ik wil werken. Ik wil de kennis die ik in Syrië heb opgedaan, niet verliezen en hier in Nederland op een positieve manier gebruiken.’ Sinds september geeft Norhan drie dagen per week scheikunde aan havo- en vwo-leerlingen van het Dr. Nassau College in Asen, dezelfde school waar ze twee jaar geleden als vrijwilliger begon. ‘Ik heb hard gewerkt om dit te bereiken. Ik zal nooit vergeten hoe ik dagelijks urenlang achter het scherm van mijn laptop zat om lessen te volgen en Nederlands te leren.’

Lerarentekort

Er is al enige jaren een groot tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwkomers met onderwijservaring. Toch durven niet alle scholen het aan om nieuwkomers als docenten aan te nemen. Norhan is blij dat haar school die stap wel durfde te zetten. Ze denkt dat ze juist door haar achtergrond een goede do- cent kan zijn. ‘In de tijd dat ik in Syrië studeerde was het onderwijs vakinhoudelijk heel goed.’ Norhan hoopt dat haar voorbeeld andere gevluchte onderwijzers inspireert. Haar advies voor nieuwkomers die leraar willen worden: ‘Als je hard werkt en niet opgeeft is er veel mogelijk. Kijk goed naar je kernkwaliteiten en talenten en gebruik die. Het gaat niet alleen om taal.’ Norhan is alweer druk bezig met nieuwe toekomstplannen. Voorlopig wil ze blijven werken als docent. Met het geldbedrag dat is verbonden aan de UAF-Award wil ze een cursus of opleiding volgen die haar ondersteunt in haar werk als leraar. Norhan: ‘Misschien iets met communicatie- vaardigheden of een master pedagogiek of scheikunde. Ik ken me zelf goed, als ik ergens aan be- gin geef ik niet op totdat ik mijn doel heb bereikt.’


Over de UAF-Award: Dit is een prijs die door het UAF wordt toegekend aan de uitblinker van het jaar. Met de award wil het UAF aandacht vragen voor de kennis en talenten die de gevluchte studenten en professionals meebrengen naar Nederland. 


Foto: UAF/ Emiel Elgersma
Dit artikel verscheen eerder in de Hoogeveensche Courant.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en onze inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Zo help je onze journalisten en RFG Magazine.

Mijn gekozen waardering € -

Diana Al Mouhamad (1997, Syrië) is student Journalistiek bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Eerder voltooide ze de opleiding Mediaredactiemedewerker bij ROC Friese Poort. Ze liep stages bij RFG en bij Leeuwarder Courant. De verhalen van Diana verschijnen bij RFG en bij verschillende regionale en landelijke media.