Ali Alsaleh: ‘Ik breng met mijn camera diepere sociale thema’s aan het licht’

Ali Al Saleh (Syrië, 1990), deelnemer aan de expositie van New Voices II, vangt met zijn camera niet alleen momenten, maar brengt ook diepere sociale thema’s aan het licht.

Ali Al Saleh legde aanvankelijk beelden vast met een eenvoudige mobiele telefoon. Wat begon als een intieme registratie van alledaagse momenten, veranderde al snel in een belangrijk tijdsdocument. Hij legde de alledaagse momenten van zijn vrienden en de wereld om hem heen vast. Zijn mobiele telefoon werd zijn metgezel die de wereld zoals hij die zag en ervoer voor hem vormgaf.

Het leven van Ali nam een onverwachte wending toen de Syrische revolutie in maart 2011 uitbrak. Hij maakte zorgvuldig foto’s en video’s met zijn telefoon om de transformatie van zijn land vast te leggen. Ondanks een verwoestende ervaring waarbij al het tot dan toe door hem vastgelegde materiaal verloren ging, blijven de krachtige beelden uit die tijd in zijn geheugen bestaan. Zijn geloof in het beeld als middel om collectieve verhalen te vertellen en mensen te verbinden is er niet door verminderd.

Ali verliet zijn land en belandde in Nederland, waar ‘mijn passie voor fotografie toenam naarmate ik mijn vaardigheden ontwikkelde en nieuwe technieken en methoden ontdekte’. Hij nam deel aan de workshop journalistieke fotografie in het fotografieproject New Voices II.

Op de expositie van New Voices toont hij een werk getiteld Work-out, waarvoor hij zich verdiepte in de levens van gedetacheerde arbeiders die in Nederland onder instabiele omstandigheden werken, binnen een kapitalistisch systeem dat geen enkel mededogen met hen heeft en geen waardering toont voor hun grote inspanningen. ‘Ik presenteer het werk in zwart-wit, omdat ik me altijd aangetrokken heb gevoeld tot de pracht en eenvoud van die techniek voor de visuele behandeling van serieuze kwesties.’ Ali’s werk op deze expositie toont zijn bedrevenheid in het vertellen van verhalen en het belichten van sociale kwesties. Zijn werk biedt een stem aan degenen wier stemmen vaak ongehoord blijven, en roept op tot reflectie en actie.

Ali’s focus ligt op het zo eerlijk en gelaagd mogelijk weergeven van de realiteit. Via zijn beelden wil hij persoonlijke ervaringen overbrengen. Zijn fotografie dient bovendien als krachtige herinnering aan de menselijke behoefte aan rechtvaardigheid en verbondenheid.

Portretfoto: Gaid Abdo/Still walking productions
Foto: Ali Alsaleh

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en onze inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Zo help je onze journalisten en RFG Magazine.

Mijn gekozen waardering € -

Somer Al Abdallah (1984, Syrië). "Als freelance-journalist met een Syrische achtergrond kijk ik met een frisse blik naar de actualiteiten. Daar schrijf ik graag over, in opiniestukken, analyses of persoonlijke artikelen. Bijvoorbeeld voor de De Groene Amsterdammer, de Volkskrant en NTR. Met mijn kennis van het Arabisch heb ik toegang tot meer nieuwsbronnen. Dat is mijn meerwaarde voor mediabedrijven, NGO’s, denktanks en communicatie-afdelingen."